.:::Thế Giới Diều:::.Diều Độc - Đẹp - Lạ

  Loading...

  Tổng tiền:

  Loading...

  Danh mục sản phẩm

  Sản phẩm hot

  .:::Thế Giới Diều:::.Diều Độc - Đẹp - Lạ

  DIỀU FREILEIN WINDRIDER STORM VENTED

  3.500.000 đ
  SKU-2204941
  Còn hàng

  https://thegioidieu.com/day-tha-dieu.html

  • Chia sẻ qua viber bài: DIỀU FREILEIN WINDRIDER STORM VENTED
  • Chia sẻ qua reddit bài:DIỀU FREILEIN WINDRIDER STORM VENTED

  Sail: PC40 Fabric
  Frame: Crystal T2 Carbon
  Wind Range: 3-5 (12-40km/h)
  Wing Span: 240cm
  High: 80cm
  Weight: 260g

  Recommended Line: 150lbs x 25m Quad Lines
  Recommended Handle: 13" Quad Handle
  Skill Level: Intermediate-Competition

  Tags

  Sản phẩm liên quan

  DIỀU ALBA QUADLINE
  1.500.000 đ
  1.700.000 đ
  DIỀU ALBA QUADLINE
  Sản phẩm chưa bao gồm Dây và Tay Quay Qúy Khách vui lòng truy cập link sau: https://thegioidieu.com/150Lbs-Dyneema-Quadline-Set-25Mx4-91771 https://thegioidieu.com/bo-4-day-100lbs-flash-line-25m-x4 https://thegioidieu.com/Tay-Cam-Dieu-Dieu-Khien-4-Day-Quadline-Kite-38Cm-91763
  DIỀU BIZART QUADLINE
  1.800.000 đ
  DIỀU BIZART QUADLINE
  Sản phẩm chưa bao gồm Dây và Tay Quay Qúy Khách vui lòng truy cập link sau: https://thegioidieu.com/150Lbs-Dyneema-Quadline-Set-25Mx4-91771 https://thegioidieu.com/bo-4-day-100lbs-flash-line-25m-x4 https://thegioidieu.com/Tay-Cam-Dieu-Dieu-Khien-4-Day-Quadline-Kite-38Cm-91763
  DIỀU BLUE EYES QUADLINE 2.4M
  2.200.000 đ
  DIỀU BLUE EYES QUADLINE 2.4M
  Sản phẩm chưa bao gồm Dây và Tay Quay Qúy Khách vui lòng truy cập link sau: https://thegioidieu.com/150Lbs-Dyneema-Quadline-Set-25Mx4-91771 https://thegioidieu.com/bo-4-day-100lbs-flash-line-25m-x4 https://thegioidieu.com/Tay-Cam-Dieu-Dieu-Khien-4-Day-Quadline-Kite-38Cm-91763
  DIỀU WIND SPEED QUADLINE 2.8M
  2.700.000 đ
  DIỀU WIND SPEED QUADLINE 2.8M
  Sản phẩm chưa bao gồm Dây và Tay Quay Qúy Khách vui lòng truy cập link sau: https://thegioidieu.com/150Lbs-Dyneema-Quadline-Set-25Mx4-91771 https://thegioidieu.com/bo-4-day-100lbs-flash-line-25m-x4 https://thegioidieu.com/Tay-Cam-Dieu-Dieu-Khien-4-Day-Quadline-Kite-38Cm-91763
  DIỀU FREILEIN WINDRIDER MOSAIC
  4.000.000 đ
  DIỀU FREILEIN WINDRIDER MOSAIC
  Sản phẩm chưa bao gồm Dây và Tay Quay Qúy Khách vui lòng truy cập link sau: https://thegioidieu.com/150Lbs-Dyneema-Quadline-Set-25Mx4-91771 https://thegioidieu.com/bo-4-day-100lbs-flash-line-25m-x4 https://thegioidieu.com/Tay-Cam-Dieu-Dieu-Khien-4-Day-Quadline-Kite-38Cm-91763
  DIỀU FREILEIN WINDRIDER TRANSEYE VENTED QUADLINE
  4.500.000 đ
  DIỀU FREILEIN WINDRIDER TRANSEYE VENTED QUADLINE
  Sản phẩm chưa bao gồm Dây và Tay Quay Qúy Khách vui lòng truy cập link sau: https://thegioidieu.com/150Lbs-Dyneema-Quadline-Set-25Mx4-91771 https://thegioidieu.com/bo-4-day-100lbs-flash-line-25m-x4 https://thegioidieu.com/Tay-Cam-Dieu-Dieu-Khien-4-Day-Quadline-Kite-38Cm-91763